Dve koncepcie spravovania lesov    

Spor medzi ochranármi a lesníkmi je aj o tom, ako bude spravovaná naša krajina. Spor je kvôli rôznym spôsobom riešenia prírodných katastrof v našich lesoch – stále častejších veterných kalamít a extrémneho premnoženia podkôrneho hmyzu. Výsledkom je rozdielny názor na to, čo s lesom po kalamite ďalej – to je fakt. A tu ponúkajú ochranári a lesníci diametrálne odlišné riešenia.
Ochranárske riešenie je nezasahovať. Tu je výsledok:

  1. K obnove lesa dôjde prirodzeným vývojom v dlhšom časovom období
  2. Žiadna činnosť = žiadne pracovné miesta
  3. Žiadne dane z príjmu pre štát, žiadne dane z nehnuteľností pre obce, žiadne odvody do štátneho rozpočtu
  4. Papier, nábytok, rezivo na stavbu rodinných domov – všetko z dovozu
  5. Nedostatok palivového dreva pre domácnosti

Lesnícke riešenie je zodpovedná aktivita. Tu je výsledok:

  1. K obnove lesa pristupujeme hneď, a v priebehu niekoľkých rokov dopestujeme nový, mladý a zdravý les
  2. 41 tisíc pracovných miest v lesnícko-drevárskom komplexe
  3. Len na daniach odvádzajú lesníci do rozpočtu štátu a obcí viac ako 50 miliónov eur ročne
  4. Využitie obnoviteľnej suroviny na výrobu papiera, celulózy, reziva, nábytku a ďalších výrobkov na báze dreva

Výsledkom obidvoch prístupov je les, len vytvorené hodnoty sú rôzne. 

Zdroj : Slovenská lesnícka komora

PRIDAŤ KOMENTÁR

Vložiť komentár
Vložte svoje meno